The Third International Diplomatic Forum

2021 ж. 24 Нау.
24 379 Рет қаралды

Take part in the third International Diplomatic Forum dedicated to the 30th anniversary of Independence of Ukraine and the 445th anniversary of the Ostroh Academy!

Organizers: the State Enterprise “Directorate-General for Rendering Services to Diplomatic Missions” and the National University of Ostroh Academy.

The topic of the third International Diplomatic Forum is “Challenges for the Diplomatic World in the Era of the COVID-19 Pandemic: a Practical View of Diplomat”. In addition, there will be a virtual excursion of the university as well as historical sites and museums of the town of Ostroh, performance of Nazar Plyska (violin), Krzysztof Michalski (cello) and Stephen Cleven (piano), and a “question-answer” panel discussion with the participation of students.

Founded in 1576, the Ostroh Academy is the first higher education institution in Eastern Europe, which has been a member of the European University Association since 2010, the Consortium of Ukrainian Universities and the University of Warsaw, and the Eastern European University Network. The university is awarded the 27th international trophy For Quality by the International Trade Club in Paris for active development and implementation of European education. Students from Azerbaijan, Sweden, China, Germany, Nigeria, Poland, Turkey, Ecuador, the Comoros, Algeria, Indonesia, Pakistan, and Jamaica study at the university, and volunteers from the United States and other countries are among teachers. The university youth speak English, German, French, Spanish and Polish.

The old campus is an architectural monument of Ukraine, and the new building of the university has already become a pearl of the town. You can learn more about the history of the town and previous visits of representatives of the diplomatic corps from the magazines Diplomacy without Borders № 2 (6)/2018, 2 (12)/2020 online on the website of the GDIP.

The issue of Diplomacy without Borders journal dedicated, in particular, to the Ostroh Academy - gdip.com.ua/files/file/Diplom...
Diplomats’ impressions about the last year’s visit - www.gdip.com.ua/pages/view/di...

Запрошуємо долучитися до третього Міжнародного дипломатичного форуму присвячений 30-річчю Незалежності України та 445-річчю Острозької академії!

Організатори: Державне підприємство «Генеральна дирекція з обслуговування іноземних представництв» і Національний університет «Острозька академія».

Тема онлайн-заходу: «Виклики для дипломатичного світу в епоху пандемії COVID-19: практичний погляд дипломата», також заплановано віртуальну екскурсію навчальним закладом, історичними й музейними пам’ятками міста Острог, виступ Назара Плиски (скрипка), Кшиштофа Міхальського (віолончель) та Стівена Клівена (фортепіано) й панельну дискусію у форматі «запитання-відповідь» за участі студентів.

Острозька академія є першим вищим навчальним закладом у Східній Європі, заснованим у 1576 р., яка з 2010 року входить до складу Європейської асоціації університетів, є членом Консорціуму українських університетів та Варшавського Університету, а також членом Східноєвропейської мережі університетів. Університет відзначено 27-м призом «За якість» від Міжнародного трейд-клубу лідерів торгівлі у Парижі за активний розвиток і впровадження норм європейської освіти в життя. У навчальному закладі здобувають освіту студенти з Азербайджану, Швеції, Китаю, Німеччини, Нігерії, Польщі, Туреччини, Еквадору, Коморських Островів, Алжиру, Індонезії, Пакистану, Ямайки, викладають волонтери зі США та інших країн. Молодь володіє англійською, німецькою, французькою, іспанською та польською мовами.

Будівлі старих корпусів навчального закладу є пам’яткою архітектури України, а новий корпус університету вже став перлиною міста. Детальніше дізнатися про історію міста та попередні візити представників дипломатичного корпусу можна із журналів «Дипломатія без кордонів» № 2 (12)/2020 онлайн на сайті ГДІП.

Випуск журналу «Дипломатія без кордонів», присвячений, зокрема, Острозькій академії - gdip.com.ua/files/file/Diplom...
Враження дипломатів від минулорічного візиту до Острозької академії - www.gdip.com.ua/pages/view/vr...

Пікірлер
  • доскакалис? kzworld.info/throw/bejne/amFnq7WAq3mqdmY

    Драган БрдарДраган БрдарАй бұрын
KZworld