Akhmediyar & Akmaral

Akhmediyar & Akmaral

Әңгімелер, поэма, өлеңдер, анимация, тарихи деректер.
Презентация және анимация түріндегі жарнама.
SMM кез келген бизнесті жылжыту.
Біз сіздің бизнесіңіз үшін Doodle бейнесін жасаймыз.
Ұсыныстар үшін электрондық пошта: [email protected]

Рассказы, стихотворение, поэмы, анимация, исторические факты.
Реклама в виде презентации и анимации.
SMM продвижение любого бизнеса.
Создаём Doodle video под ваш бизнес.
Электронная почта для предложений: [email protected]

Stories, poem, poems, animation, historical facts.
Advertising in the form of presentation and animation.
SMM promotion of any business.
We create a Doodle video for your business.
Email for suggestions: [email protected]

Бейне
KZworld