Dovlet Agaliyev

Dovlet Agaliyev

Turkmenistan ýurdumyzdaky ähli baýramçylykdyr şanly senelerdäki bellenilýän şowhunly pursatlardan, Turkmen Toylary: Bagt toyy, Gulluk toýlar, ýaş toylar, Bäbek toýlar we başgada müňlerçe gyzykly wideolar diňe biziň kanalymyzda! Biziň kanalymyzda galyň we dostlaryňyz bilen paýlaşyň! Öz teklibiňiz ýa-da nägileligiňiz bar bolsa teswirlerde ýazyp ýa-da Admin Dovlet Agaliyev bilen VK-da, [email protected] pocta hem hat ugradyp habarlaşyp bilersiniz!

Бейне
KZworld